Khác biệt giữa các bản “Đông La, Hoài Đức”

không có tóm lược sửa đổi
| mật độ dân số = 1.843 người/km<sup>2</sup>
| mã hành chính = 09892<ref name=QD124>Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</ref>
| mã bưu chính =
}}