Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Văn Đức hoàng hậu”

==Danh sách==
*[[Ngụy Văn Đế]] [[Quách Nữ Vương|Văn Đức Hoàng Hậu]]
*[[Đường Thái Tông]] [[Trưởng Tôn hoàng hậu|Văn Đức Hoàng Hậu]] (tức Trưởng Tôn Hoàng Hậu, gọi tắt theo thụy hiệu dài là Văn Đức Thuận Thánh Hoàng Hậu, đôi khi cũng gọi là [[Thuận Thánh hoàng hậu]])
 
==Xem thêm==
*[[Chiêu Đức hoàng hậu]]