Khác biệt giữa các bản “Quân khu 1, Quân đội nhân dân Việt Nam”