Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỵ Châu”

Không có tóm lược sửa đổi
==Sự tích==
===Cổ thư===
{{Cquote|[[Tập tin:Đền Cuông 11, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An.jpeg|nhỏ|trái|200px|Tại [[Đền Cuông]] ở [[Diễn Châu]], [[Nghệ An]].]]
Hai cuốn sách có niên đại thời [[nhà Trần]] là [[Đại Việt sử lược]] và [[An Nam chí lược]] có những ghi chép vắn tắt về câu chuyện của Mị Châu. Ghi chép về Mị Châu trong cả hai quyển này đều có điểm chung là ''không có câu chuyện rải lông ngỗng''.
 
Theo [[Đại Việt sử lược]] - Quyển I: ''"Những biến đổi đầu tiên"'':
{{Cquote|Cuối đời nhà Chu, Hùng vương bị con vua Thục là Phán đánh đuổi rồi lên thay. Phán đắp thành ở Việt Thường, lấy hiệu là An Dương vương, rồi không cùng với nhà Chu thông hiếu nữa. Cuối đời nhà Tần, Triệu Đà chiếm cứ Uất Lâm, Nam Hải, Tượng quận rồi xưng Vương đóng đô ở Phiên Ngung, đặt quốc hiệu là Việt, tự xưng là Võ Vương [lại gọi Võ Hoàng].
{{Cquote|[[Tập tin:Đền Cuông 11, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An.jpeg|nhỏ|trái|200px|Tại [[Đền Cuông]] ở [[Diễn Châu]], [[Nghệ An]].]]
Cuối đời nhà Chu, Hùng vương bị con vua Thục là Phán đánh đuổi rồi lên thay. Phán đắp thành ở Việt Thường, lấy hiệu là An Dương vương, rồi không cùng với nhà Chu thông hiếu nữa. Cuối đời nhà Tần, Triệu Đà chiếm cứ Uất Lâm, Nam Hải, Tượng quận rồi xưng Vương đóng đô ở Phiên Ngung, đặt quốc hiệu là Việt, tự xưng là Võ Vương [lại gọi Võ Hoàng].
 
Lúc bấy giờ An Dương vương có thần nhân là Cao Lỗ chế tạo được cái nỏ liễu bắn một phát ra mười mũi tên, dạy quân lính muôn người. Võ Hoàng biết vậy bèn sai con là Thủy [tức Trọng Thủy] xin sang làm con tin để thông hiếu. Sau (An Dương vương) đãi Cao Lỗ hơi bạc bẽo. Cao Lỗ bỏ đi; con gái vua là Mỵ Châu lại cùng với Thủy tư thông. Thủy phỉnh Mỵ Châu mong được xem cái nỏ thần, nhân đó phá hư cái lẫy nỏ rồi sai người trình báo với Võ Hoàng. Võ Hoàng lại cất binh sang đánh. Quân kéo đến, An Dương vương lại như xưa là dùng nỏ thần thì nỏ đã hư gẫy, quân lính đều tan rã.