Khác biệt giữa các bản “VCenter”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| developer = [[VMware|VMware, Inc.]]
| released = {{Start date and age|2003|12|05|df=no}}
| latest release version = 6.7 Update 3 (6.7.0.40000 build 14367737) <ref>{{Chú thích web|url=https://blogsdocs.vmware.com/vsphereen/2019VMware-vSphere/087.0/rn/announcing-vsphere-6esxi-7vcenter-updateserver-370-release-notes.html|title=Announcing vSphere 6.7 Update 3}}</ref><br>
| latest release date = {{Start date and age|20192020|804|1302|df=no}}
| working state = Đang hoạt động
| operating system = [[Windows Server]] (bản cuối cùng hỗ trợ: 6.7U2); [[VMware ESXi]]