Khác biệt giữa các bản “Đại Áng”

không có tóm lược sửa đổi
| xã
| tên = Đại Áng
| vị trí lấy tọa độ =
| vĩ độ =
| vĩ phút =
| vĩ giây =
| kinh độ =
| kinh phút =
| kinh giây =
| thời điểm dân số =
| dân tộc =