Khác biệt giữa các bản “Đại Áng”

không có tóm lược sửa đổi
|huyện=[[Thanh Trì]]
|diện tích=5,25 km<sup>2</sup>
|dân số = 7.542 người
|mật độ dân số=
|mã hành chính=00679<ref name=QD124>Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</ref>