Khác biệt giữa các bản “Đại Áng”

không có tóm lược sửa đổi
| diện tích = 5,25 km<sup>2</sup>
| dân số = 7.542 người
| mật độ dân số = 1.436 người/km<sup>2</sup>
| mã hành chính = 00679<ref name=QD124>Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam</ref>
| mã bưu chính =