Khác biệt giữa các bản “Đại Áng”

*Phía tây giáp xã [[Mỹ Hưng, Thanh Oai|Mỹ Hưng]] (huyện [[Thanh Oai]]) và xã [[Tả Thanh Oai]] (huyện [[Thanh Trì]]).
*Phía bắc giáp các xã [[Vĩnh Quỳnh]] và [[Ngọc Hồi, Thanh Trì|Ngọc Hồi]] (huyện [[Thanh Trì]]).
*Phía đông giáp xã Ngọc Hồi (huyện [[Thanh Trì]]) và xã [[Nhị Khê]] (huyện [[Thường Tín]]).
 
==Hành chính==