Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Phúc Hồng Nghĩ”

Không có tóm lược sửa đổi
Khi còn là hoàng tử, Hồng Nghĩ là người có học hạnh<ref name=":1" />. Tháng giêng năm [[Tự Đức]] thứ 11 ([[1858]]), vua anh phong ông làm '''Hương Sơn Quận công''' (香山郡公), cùng với hoàng tử [[Nguyễn Phúc Hồng Đĩnh|Hồng Đĩnh]], con trai thứ 23 của Thiệu Trị, làm ''Kỳ Anh Quận công''<ref name=":2">''Đại Nam thực lục'', tập 7, tr.543</ref>. Hai hoàng thân khác cũng được phong tước cùng lúc đó, là [[Nguyễn Phúc Miên Bàng|Miên Bàng]] làm ''An Xuyên Quận công'' và [[Nguyễn Phúc Miên Lịch|Miên Lịch]] làm ''An Thành Quận công''<ref name=":2" />.
 
Ngày 22 tháng 9 (âm lịch) năm [[Tự Đức]] thứ 17, [[Giáp Tý]] ([[1864]])<ref name=":0" />, quận công mất Hồng Nghĩ, hưởng dương 26 tuổi, được ban [[Thụy hiệu|thụy]] là '''Thông Lượng''' (通諒)<ref name=":1" />. Mộ của ông được táng tại Hương Sơn ([[Hương Thủy]], [[Thừa Thiên - Huế|Thừa Thiên]])<ref name=":0" />.
 
Quận công Hồng Nghĩ được ban cho bộ chữ ''Đao'' (刀) để đặt tên cho các con cháu trong phòng<ref>''Đại Nam thực lục'', tập 7, tr.216</ref>, nhưng ông chỉ có hai người con gái mà không có con trai nối dõi<ref name=":1" />.
Người dùng vô danh