Khác biệt giữa các bản “GNU Debugger”

(Trang mới: “Trình gỡ lỗi GNU (GNU Debugger) hay còn gọi là GDB là một chương trình gỡ lỗi chuẩn cho hệ thông phần mềm GDB. Nó là một trình g…”)
 
Trình gỡ lỗi GNU (GNU Debugger) hay còn gọi là GDB là một chương trình gỡ lỗi chuẩn cho hệ thông phần mềm GDB. Nó là một trình gỡ lỗi di động có thể chạy trên nhiều hệ điều hành dạng Unix và có thể dùng cho nhiều [[ngôn ngữ lập trình]] như [[Ada]], [[C]], [[C++]], [[Objective-C]], [[Free Pascal]], [[Fortran]], [[Java]]...
 
===Lịch sử===
GDB được tạo ra bởi [[Richard Stallman]] vào năm 1986 như là một phần của hệ thồng [[GNU]]. Nó là một [[phần mềm tự do]] được công bố theo [[giấy phép GNU]].
 
44

lần sửa đổi