Khác biệt giữa các bản “Mạc Kính Quang”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Thân thế ==
Các tài liệu Việt Nam không nói đến nhân vật này, theo sử nhà Thanh ghi chép thì Mạc Kính Quang là em Mạc Kính Vũ (tức Mạc Nguyên Thanh) và là con Mạc Kính Diệu.<ref name=":0" /> Tháng 6 năm 1661, Thanh Thánh Tổ phong Mạc Kính Diệu chức Quy Hoá tướng quân, đến tháng 12 cùng năm thì phong Mạc Nguyên Thanh chức [[An Nam đô thống sứ]]. Cổ sử [[Việt Nam]] có nhắc đến việc năm 1683 nhà Thanh trao trả tộc thuộc họ Mạc đứng đầu là Mạc Kính Liêu, sau đó tất cả những người này đều được tha tội, cuối năm đó sứ thần nhà Thanh mang chiếu chỉ sắc phong cho vua [[Lê Hy Tông]] làm [[An Nam quốc vương]].<ref>[[Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục]], Chính biên quyển 34</ref>
 
==Vua vô danh==
250

lần sửa đổi