Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vĩnh Cửu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
#Đơn vị có dân số ít nhất là xã Phú Lý 2.567 người
#Đơn vị có mật độ dân số cao nhất là xã Thạnh Phú 1.590 người/km²
#Đơn vị có mật độ dân số thấp là xã Mã Đà 98 người/km².
 
==Hành chính==