Khác biệt giữa các bản “Bình Kipp”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Bevistv (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot
n (Đã lùi lại sửa đổi của Bevistv (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
Thẻ: Lùi tất cả
 
- Khi mở khoá áp suất sẽ giảm nên axit tiếp xúc với kẽm, phản ứng tiếp tục xảy ra.
==Tham khảo :P==
{{tham khảo|2}}