Khác biệt giữa các bản “Đường phân giác”

 
== Tính chất ==
Đường phân giác trong và đường phân giác ngoài của 1 góc luôn vuông góc với nhau.
 
Tập hợp các điểm nằm trong một góc và cách đều 2 cạnh của góc thì nằm trên đường phân giác trong của góc đó và ngược lại
 
== Dựng đường phân giác ==