Khác biệt giữa các bản “Tây Bắc Hoa Kỳ”

(Trang mới: thumb|300px|Có nhiều [[định nghĩa khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau nói về vùng '''Tây Bắc Hoa Kỳ'''. Các tiểu bang có màu ...)
 
 
===Cựu Tây Bắc ===
Cũng giống như vùng [[Tây Nam Hoa Kỳ]], ý tưởng về phần nào là '''Tây Bắc''' cứ bị đẩy mãi xa về phía tây khi [[lãnh thổ]] [[Hoa Kỳ]] được mở rộng về phía tây theo thời gian. '''The original Northwest''' hay là '''Tây Bắc nguyên thủy''' (thường được gọi là "Old Northwest" hay Cựu Tây Bắc) bao gồm [[Lãnh thổ Tây Bắc]] xa xưa khi Hoa Kỳ mới vừa lập quốc với các tiểu bang đầu tiên mà ngày nay là [[Ohio]], [[Indiana]], [[Illinois]], [[Michigan]], [[Wisconsin]] và một phần [[Minnesota]]<ref>[http://www.u-s-history.com/pages/h487.html Lãnh thổ Tây Bắc hay Cựu Tây Bắc là ám chỉ vùng mà ngày nay là Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin và một phần Minnesota.]</ref> khi Hoa Kỳ mới vừa [[lập quốc]] với các tiểu bang đầu tiên. Rồi dần dần ''Tây Bắc'' vượt qua vùng [[Trung Tây Hoa Kỳ]] và đến nơi mà được định nghĩa bây giờ.
 
==Tham khảo==