Khác biệt giữa các bản “Phong trào Đồng khởi”

không có tóm lược sửa đổi
(Xoá hết mọi thứ:))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động lặp lại ký tự
C hgvuyufjfyh<sup>gggdggđggđgggdgđggdgggdnf</sup><sub>G''Fhdfjtjjudt'''Jgyihkhgkfykfy <u>Bfhjgfuhft<big>tcjgjfgjcyj</big></u>'''''</sub>'''''<u><big><sup>ghvghgh<s>h hbjbh kkhuj<code>ghgcjvgjyfjv j</code></s></sup></big></u>'''''
 
==Nguyên nhân==
Tháng 5/1959, [[Ngô Đình Diệm]] ban hành [[Luật 10-59|Đạo luật 10/59]] công khai "đặt Cộng sản ngoài vòng pháp luật" và tiến hành tàn sát, bắt giữ hàng chục vạn thành viên [[Việt Minh]] và những người dân ủng hộ Việt Minh, đồng thời dùng [[máy chém]] xử tử một số người. Ước tính vài trăm ngàn người bị bắt giữ và xử bắn hàng vạn người.
Người dùng vô danh