Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trunks”

(Sửa nội dung cho đúng sự thật)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* '''Brazilian Dub''': Diogo Maques (Child); Marcelo Campos (Adult)
* '''Philippines Dub''': Bernie Malejana
*'''Lồng tiếng Việt''': Kim Anh (Dragon Ball Z Kai the final chapter); Tiến Đạt (Dragon Ball Kai)
 
{{Saiyan}}
41

lần sửa đổi