Khác biệt giữa các bản “Nhà Mạc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Mạc Toàn thực sự không còn quyền lực gì.
*Giữa thời [[Mạc Hiến Tông]] và [[Mạc Tuyên Tông]] còn có [[Mạc Chính Trung]] tự xưng là vua nhà Mạc trong thời gian ngắn nhưng không được nhà Mạc công nhận.
*Gia đoạn hậu kỳ nhà Mạc sau khi Bắc triều sụp đổ gồm có [[Mạc Kính Chỉ]] (niên hiệu Bảo Định (1592) và Khang Hựu <ref>Niên hiệu Bảo Định và Khanh Hựu của Mạc Kính Chỉ lấy theo Đại Việt Sử ký Toàn thư. Theo [[:zh:莫朝]] thì niên hiệu này là 康佑 tức Khang Hữu. Đại Việt Sử ký Toàn thư không công nhận Mạc Kính Chỉ và những người kế vị là vua.</ref> (1592–1593)), [[Mạc Kính Cung]] (niên hiệu Càn Thống (1593-1625)), [[Mạc Kính Khoan]] (niên hiệu Long Thái (1623–1638)) và [[Mạc Kính Vũ]] (Mạc Kính Hoàn hoặc Mạc Kính Diệu niên hiệu Thuận Đức (1638–1677)). Tiếp đó còn [[Mạc Kính Hẻ]] (Mạc Nguyên Thanh hoặc Mạc Kính Thụy niên hiệu Vĩnh Xương (1677–1681)), Mạc Kính Quang (Mạc Kính Hoảng 1681–1683 không đặt niên hiệu).
 
==Thế phả vua Mạc==
250

lần sửa đổi