Khác biệt giữa các bản “Nhà Mạc”

→‎Nội chiến Lê-Mạc: Lê Thái Tổ tha tội hết cho các ngụy quan theo nhà Minh theo sử cương mục: Tháng 11. Bọn Trần Phong và Lương Nhữ Hốt âm mưu làm phản, bị giết chết. Bọn Trần Phong và Lương Nhữ Hốt đã đầu hàng với tư cách là người bản thổ, làm quan với Minh. Chúng đều được tha tội cả. Đến đây, chúng lại ngầm sai đồ đảng lén đi đường tắt, đem thư bí mật ước hẹn người Minh lại sang xâm lược để chúng làm nội ứng. Việc lộ liễu. Nhà vua cho bá cáo việc này với trong Kinh đô v…
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(→‎Nội chiến Lê-Mạc: Lê Thái Tổ tha tội hết cho các ngụy quan theo nhà Minh theo sử cương mục: Tháng 11. Bọn Trần Phong và Lương Nhữ Hốt âm mưu làm phản, bị giết chết. Bọn Trần Phong và Lương Nhữ Hốt đã đầu hàng với tư cách là người bản thổ, làm quan với Minh. Chúng đều được tha tội cả. Đến đây, chúng lại ngầm sai đồ đảng lén đi đường tắt, đem thư bí mật ước hẹn người Minh lại sang xâm lược để chúng làm nội ứng. Việc lộ liễu. Nhà vua cho bá cáo việc này với trong Kinh đô v…)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Vụ ly khai của hai nhà thông gia Lê Bá Ly và Nguyễn Thiến năm 1550 kéo theo một loạt con em của hai họ này, cũng đều là đại thần nhà Mạc như [[Nguyễn Quyện]], Nguyễn Miễn, Nguyễn Khải Khang, Lê Khắc Thận. Nhưng tới năm 1558, khi hai cha già họ Lê và họ Nguyễn qua đời, Nguyễn Quyện, Nguyễn Miễn trở về theo Mạc và được trọng dụng không chút nghi ngờ. Miễn được gả công chúa làm phò mã, Quyện trở thành cha vợ vua (Mậu Hợp) rồi sau đó liên tiếp lập công đánh bại quân Lê Trịnh, thành danh tướng Bắc triều. Kết quả đó lôi kéo Lê Khắc Thận, dù đã làm tới thái phó của Lê Trịnh vẫn vượt luỹ về Mạc năm 1572.
 
Thật hiếm triều đại nào có chính sách dùng người cởi mở, bao dung trong thời kỳ loạn lạc như nhà Mạc, nếu so sánh những sự kiện trên với các triều đại khác. Sự bao dung của [[nhà Lý]], [[nhà Trần]] với vài thủ lĩnh nổi dậy chỉ là cách đối phó để giữ miền biên xa xôi, không dùng với tướng sĩ "người miền xuôi" đã phản.{{fact}} [[Nhà Hậu Trần|Hậu Trần]] [[Giản Định Đế]] nghi ngờ [[Đặng Tất]] và [[Nguyễn Cảnh Chân]] từng phục vụ [[nhà Hồ]] và hàng quân Minh nên giết 2 tướng giỏi; [[Lê Thái Tổ]] giết hết các [[người Việt]] từng theo phục vụ quân Minh;<ref>Điển hình là Trần Phong, Lương Nhữ Hốt, Đỗ Duy Trung</ref> [[Lê Thánh Tông]] giết đại thần Lê Lăng vì từng ủng hộ Lê Khắc Xương lên ngôi... Có lẽ nhà Mạc đã học được tấm gương của [[Tề Hoàn công|Tề Hoàn Công]] thời [[Xuân Thu]] dám dùng [[Quản Trọng]], dù từng có cái thù bắn tên vào đai áo<ref>Tề Hoàn công và anh là công tử Củ tranh ngôi. Quản Trọng ủng hộ Củ, bắn trúng đai áo Tề Hoàn Công. Sau Củ bị giết, nước Lỗ "dẫn độ" Quản Trọng về, Hoàn công không giết mà dùng làm tướng quốc, dựng nên nghiệp bá chủ</ref>.{{fact}}
 
Chính sách dùng người của nhà Mạc còn được đời sau ca ngợi. Sách [[Vũ trung tùy bút]] của [[Phạm Đình Hổ]] cuối thời Lê trung hưng ghi: ''"cái đức chính của thời Minh Đức (niên hiệu của Mạc Thái Tổ) và Đại Chính (niên hiệu của Mạc Thái Tông) nhà Mạc vẫn còn cố kết ở lòng người chưa quên. Vậy nên thời vận đã về nhà Lê mà lòng người hướng theo nhà Mạc vẫn chưa hết..."''<ref>Nhiều tác giả, sách đã dẫn, tr 140</ref>
250

lần sửa đổi