Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dữ liệu đại dịch COVID-19/Biểu đồ số ca nhiễm tại Việt Nam năm 2020”

không có tóm lược sửa đổi
{{Medical cases chart/Row|2020-02-20||15|16|||16|||{{=}}|factor=2.5|numwidth=tmnw}}
{{Medical cases chart/Row|||15|16|||16|||{{=}}|factor=2.5|numwidth=tmnw}}
{{Medical cases chart/Row|2020-02-2625||16|16|||16|||{{=}}|factor=2.5|numwidth=tmnw}}
{{Medical cases chart/Row|||16|16|||16|||{{=}}|factor=2.5|numwidth=tmnw}}
{{Medical cases chart/Row|2020-03-06||16|17|||17|+1||+6%|factor=2.5|numwidth=tmnw}}