Khác biệt giữa các bản “Giờ Phối hợp Quốc tế”

cập nhật chi tiết sửa đổi
(cập nhật lại sửa đổi)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(cập nhật chi tiết sửa đổi)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [http://hpiers.obspm.fr/eoppc/bul/bulc/bulletinc.dat Những cập nhật giây nhuận của Dịch vụ Vòng quay Trái Đất Quốc tế]
* [http://www.qsl.net/zl1bpu/micro/CLOCK/ Tự làm lấy đồng hồ phần cứng hiển thị giờ UTC /giờ địa phương]
* [http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime Đặc tả W3C về ngày giờ UTC] và [[chuẩn Internet]] [[Internet Engineering Task Force|IETF]] RFC 3339
* [http://www.grc.nasa.gov/WWW/MAEL/ag/zulu.htm Giờ Zulu]
* [http://www.hko.gov.hk/gts/time/worldtime2.htm Giờ Hồng Kông theo Đài thiên văn Hồng Kông]