Khác biệt giữa các bản “Long Thành (thị trấn thuộc huyện Long Thành)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| tên = Long Thành
| hình = Thị trấn Long Thành, Đồng Nai.JPG
| ghi chú hình = Đường phố tại thị trấn Long Thành
| vĩ độ = 10
| kinh độ = 106