Khác biệt giữa các bản “Chữ Mông Cổ”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Mongol khel.svg|thumb|140px|Mongol bằng chữ truyền thống]]
 
Năm 1204, [[Thành Cát Tư Hãn]] đánh cướp [[Naimans]]. Dù bị bắt nhưng [[Tata Tonga]] vẫn giữ cái dấu đất nước của [[Uyghur]]. [[Thành Cát Tư Hãn]] khen ngợi ông trung thành với đất nước rồi cho ông giữ cái dấu tài liệu của Mông Cổ và dạy dỗ thái tử. Ông dùng [[Chữ Uyghur cổ |chữ Uyghur]] ghi [[Ngữ hệ Mông Cổ|tiếng Mongol]]. Đến lúc này người Mông Cổ dùng [[Chữ Uyghur cổ |chữ Uyghur]] ghi tiếng mình. Phe trí thức gọi là "''chữ Mông Cổ kiểu Uyghur''". Chữ này có hai kiểu khác:
*Chữ Todo
Năm 1648, người [[Oirat Mongol]] bộ [[Khoshut]] sư [[Zaya Pandita]] sửa chữ viết gây ra chữ Todo. Nó chỉ được dùng ở lộ Thiên Sơn Nam Bắc và vùng [[Volga]].
272.454

lần sửa đổi