Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Đình 1”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | phường
| tên = Mỹ Đình 1
| vai trò hành chính = Phường
| hình =
| ghi chú hình =