Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Đình 1”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| thời điểm dân số = 2013
| mật độ dân số = 10.511 người/km²
| dân tộc = Hầu hết là [[Kinh]]
| vùng = [[Đồng bằng sông Hồng]]
| thành phố = [[Hà Nội]]