Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

| ''[[Trống tòa]]''
| 1973 - 1975
| Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Đậu được Tòa Thánh chọn làm Giám quản Tông Tòa<Ref>[http://www.simonhoadalat.com/DIAPHAN/KimKhanh2010/KyYeu50NamGP/01%20mo%20dau.pdf Kỷ yếu 2010 giáo phận Đà Lạt, Hình Thành và Phát Triển]</ref>
|
|-bgcolor=#FFE8E8
| 2 †