Khác biệt giữa các bản “Phong trào Đồng khởi”

n
Đã khóa “Phong trào Đồng khởi” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:24, ngày 23 tháng 4 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:24, ngày 23 tháng 4 năm 2020 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.169.108.116 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Zanyhe)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Phong trào Đồng khởi” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:24, ngày 23 tháng 4 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 08:24, ngày 23 tháng 4 năm 2020 (UTC))))