Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương Thông (tướng nhà Minh)”

n
Năm 1427, Lê Lợi vây đánh thành Đông Quan. Tháng 3, Vương Thông tiến ra đánh [[Lê Nguyễn]] ở Tây Phù Liệt (Thanh Trì). Lê Lợi sai Đinh Lễ và Nguyễn Xí đem quân đi cứu. Đinh Lễ đuổi đánh quân Minh tới My Động, Vương Thông tới đây thấy quân Lam Sơn bèn quay lại đánh, bắt được Đinh Lễ rồi đem giết<ref>[http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/kdvstgcm/kdvstgcm19.html Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Chính biên, quyển XIV.]</ref>.
 
Tháng 9 năm 1427, viện binh quân Minh chia làm 2 đạo do [[Liễu Thăng]] và [[Mộc Thạnh]] chỉ huy tới Đại Việt. Đạo của Liễu Thăng bị đánh tan trong [[trận Chi Lăng – Xương Giang|trận Chi Lăng - Xương Giang]]. Đạo của Mộc Thạnh bị đánh bại dưới tay [[Trịnh Khả]] và {{cần chú thích (dải)|[[Phạm Văn Xảo]].}} Vương Thông biết viện binh bị diệt đành lại xin hòa, cùng Lê Lợi ăn thề vào tháng 11, hẹn ngày rút về.
 
== Cuối đời ==