Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vương Thông”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Vương Thông''' có thể là:
* [[Vương Thông (Namnhà Bắc triềuNguyên)|Vương Thông]],{{vbHn}} tự(cuối Côngthế Đạtkỷ 13, (503-574đầu thế kỷ 14), người Lang[[Cao GiaMật]], [[LâmSơn NghiĐông]]. Làm quan cho [[nhà LươngNguyên]] dưới thời [[nhàHốt TrầnTất (Trung Quốc)Liệt|nhàNguyên TrầnThế Tổ]], trong[[Nguyên thờiThành kỳTông]] và [[Nam-BắcNguyên triều (Trung Quốc)|Nam-Bắc triềuTông]].
 
* [[Vương Thông (nhà Tùy)|Vương Thông]], tự Trọng Yêm, (584-617), người Long Môn, Giáng Châu (nay là [[Hà Tân, Vận Thành|Hà Tân]], [[Sơn Tây]]), một nhà nho lớn thời [[nhà Tùy]].
==Vương Thông (王通)==
* [[Vương Thông (nhà Nguyên)|Vương Thông]], (cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14), người [[Cao Mật]], [[Sơn Đông]]. Làm quan cho [[nhà Nguyên]] dưới thời [[Hốt Tất Liệt|Nguyên Thế Tổ]], [[Nguyên Thành Tông]] và [[Nguyên Vũ Tông]].
* ill|Vương Thông (Nam Bắc triều)|lt=Vương Thông|zh|王通 (南朝)}} (503-574), tự Công Đạt, người Lang Gia, [[Lâm Nghi]]. Làm quan cho [[nhà Lương]] và [[nhà Trần (Trung Quốc)|nhà Trần]] trong thời kỳ [[Nam-Bắc triều (Trung Quốc)|Nam-Bắc triều]]
* [[Vương Thông (nhà Tùy)|Vương Thông]] (584-617), tự Trọng Yêm, (584-617), người Long Môn, Giáng Châu (nay là [[Hà Tân, Vận Thành|Hà Tân]], [[Sơn Tây]]), một nhà nho lớn thời [[nhà Tùy]].
* [[Vương Thông (nhà Minh)|Vương Thông]] (?-1452), người [[Hàm Ninh (định hướng)|Hàm Ninh]], [[Hồ Bắc]]. Làm quan [[nhà Minh]], từng là [[tổng binh]] tại [[Đại Việt|Giao Chỉ]] từ năm 1426 đến năm 1427.
* {{ill|Vương Thông (tiến sĩ nhà Minh)|lt=Vương Thông|zh|王通 (宣德進士)}} (1390-?), người Sơn Dương, Hoài An. Đậu tiến sĩ những năm [[Tuyên Đức]].
* [[Vương Thông (cầu thủ bóng đá)|Vương Thông]], cầu thủ bóng đá.
 
{{định hướng}}