Khác biệt giữa các bản “FreeNAS”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| developer = [[iXsystems]]
| author = Olivier Cochard-Labbé
| latest release version = FreeNAS-11.3 U2
| latest release date = {{Start date and age|2020|0104|2807|df=yes}}<ref>{{cite web |title=FreeNAS 11.3-RELEASE U2 |url=https://www.ixsystems.com/blog/library/freenas-11-3-releaseu2/}}</ref>
| latest preview version =
| latest preview date =