Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bản ổn định mới nhất/WinRAR”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
{{Multiple releases
|branch1 = Windows
|version1 = 5.8090
|date1 = {{release date and age|20192020|1203|1130}}<ref name="releasenotes">{{cite web
| title = WinRAR - What's new in the latest version
| url = https://www.rarlab.com/rarnew.htm
| publisher = [[RARLAB]]
| date = 20192020-1203-1130
}}</ref>
|branch2 = Android
}}</ref>
 
|branch3 = Linux (Giaogiao diện dòng lệnh)
|version3 = 5.8090
|date3 = {{release date and age|20192020|1203|1130}}<ref name="releasenotes"/><ref>{{cite web
| title = RAR for Linux
| url = https://www.rarlab.com/download.htm
| publisher = [[RARLAB]]
| date = 20192020-1203-1130
}}</ref>
 
|branch4 = FreeBSD (Giaogiao diện dòng lệnh)
|version4 = 5.8090
|date4 = {{release date and age|20192020|1203|1130}}<ref name="releasenotes"/><ref>{{cite web
| title = RAR for FreeBSD
| url = https://www.rarlab.com/download.htm
| publisher = [[RARLAB]]
| date = 20192020-1203-1130
}}</ref>
 
|branch5 = macOS (Giaogiao diện dòng lệnh)
|version5 = 5.8090
|date5 = {{release date and age|20192020|1203|1130}}<ref name="releasenotes"/><ref>{{cite web
| title = RAR for macOS
| url = https://www.rarlab.com/download.htm
| publisher = [[RARLAB]]
| date = 20192020-1203-1130
}}</ref>
<!--End of list-->}}<noinclude>