Khác biệt giữa các bản “WinRAR”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| developer = [[Eugene Roshal]] (phát triển),<br/> Alexander Roshal (phân phối)<ref>([[Nga]], [[Chelyabinsk]])[https://groups.google.com/group/fido7.rar.support/msg/8205725b02a2be76?pli=1 WinRAR 3.40 release notes by Eugene Roshal] {{ru icon}}</ref>
| released = {{Start date and age|1995|04|22|df=yes}}<!-- RAR was released in 1993. But WinRAR was released in 1995. -->
| ver layout=stacked<!--
| latest preview version = 5.90 beta 2
| latest preview date = {{Start date and age|2020|01|29|df=yes}}-->
| frequently updated =
| programming language = [[C++]]