Khác biệt giữa các bản “Hua Bum”

Người ta chỉ quan tâm rằng đây là một xã biên giới giáp TQ, chứ chẳng ai quan tâm bên kia biên giới là địa phương nào hết Đã lùi lại sửa đổi 60649520 của Doãn Hiệu (thảo luận)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Người ta chỉ quan tâm rằng đây là một xã biên giới giáp TQ, chứ chẳng ai quan tâm bên kia biên giới là địa phương nào hết Đã lùi lại sửa đổi 60649520 của Doãn Hiệu (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
*Phía tây giáp huyện [[Mường Tè]]
*Phía nam giáp các xã [[Nậm Hàng]] và [[Mường Mô]]
*Phía bắc giáp [[trấn Kim Thủy Hà]] huyện [[Kim Bình, Hồng Hà|Kim Bình]] châu [[Hồng Hà (châu tự trị)|Hồng Hà]] tỉnh [[Vân Nam]], [[Trung Quốc]].
 
Xã Hua Bum có diện tích 260,65 km², dân số năm 2012 là 1.505 người<ref name=71/NQ-CP/>, mật độ dân số đạt 6 người/km².