Khác biệt giữa các bản “Trung Chải, Nậm Nhùn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
==Địa lý==
Địa giới hành chính xã Trung Chải:
*Phía đông giáp các xã [[Pa Tần, Sìn Hồ|Pa Tần]], [[Hồng Thu]], [[Tả Phìn, Sìn Hồ|Tả Phìn]] huyện [[Sìn Hồ]]
*Phía tây và phía nam giáp xã [[Nậm Ban, Nậm Nhùn|Nậm Ban]]
*Phía bắc giáp xã [[Pa Tần, Sìn Hồ|Pa Tần]] huyện [[Sìn Hồ]] [[trấn Kim Thủy Hà]] huyện [[Kim Bình, Hồng Hà|Kim Bình]] châu [[Hồng Hà (châu tự trị)|Hồng Hà]] tỉnh [[Vân Nam]], [[Trung Quốc]].
 
Xã Trung Chải có diện tích 79,82 km², dân số năm 2012 là 1.279 người, mật độ dân số đạt 16 người/km².