Khác biệt giữa các bản “Nội Thôn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Xã có vị trí:
*Bắc giáp xã Vân An, xã Cải Viên và hương An Ninh thị xã [[Tĩnh Tây]] địa cấp thị [[Bách Sắc]] [[Quảng Tây]], [[Trung Quốc]].
*Đông giáp xã Tổng Cọt.
*Nam giáp xã Tổng Cọt, xã Hồng Sỹ, xã Thượng Thôn.