Khác biệt giữa các bản “Hua Bum”

Nếu giáp với xã thuộc huyện khác thì chỉ cần ghi tên huyện, không cần ghi tới xã. Mắc công mai mốt bên huyện kia điều chỉnh địa giới xã, lại phải đi sửa luôn bên này rất cực Đã lùi lại sửa đổi 60650283 của Doãn Hiệu (thảo luận)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Nếu giáp với xã thuộc huyện khác thì chỉ cần ghi tên huyện, không cần ghi tới xã. Mắc công mai mốt bên huyện kia điều chỉnh địa giới xã, lại phải đi sửa luôn bên này rất cực Đã lùi lại sửa đổi 60650283 của Doãn Hiệu (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
Xã Hua Bum nằm ở phía bắc huyện Nậm Nhùn, có địa giới hành chính:
*Phía đông giáp xã [[Nậm Ban, Nậm Nhùn|Nậm Ban]]
*Phía tây giáp các xã [[Pa Vệ Sủ]], [[Bum Nưa]] huyện [[Mường Tè]]
*Phía nam giáp các xã [[Nậm Hàng]] và [[Mường Mô]]
*Phía bắc giáp [[Trung Quốc]].