Khác biệt giữa các bản “Tam Đường”

 
==Hành chính==
Huyện Tam Đường có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Tam Đường (thị trấn)|Tam Đường]] (huyện lỵ) và 12 xã: [[Bản Bo]], [[Bản Giang]], [[Bản Hon]], [[Bình Lư, Tam Đường|Bình Lư]], [[Giang Ma]], [[Hồ Thầu, Tam Đường|Hồ Thầu]], [[Khun Há]], [[Nà Tăm]], [[Nùng Nàng]], [[Sơn Bình, Tam Đường|Sơn Bình]], [[Tả Lèng]], [[Thèn Sin]].
 
==Lịch sử ==