Khác biệt giữa các bản “Tam Đường (thị trấn)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thị trấn Tam Đường có vị trí địa lý:
*Phía đông giáp xã [[Bình Lư]]
*Phía tây giáp xã [[Hồ Thầu, Tam Đường|Hồ Thầu]] và xã [[Bản Hon]]
*Phía nam giáp xã Bình Lư
*Phía bắc giáp xã Bình Lư và xã Hồ Thầu.