Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hồ Thầu, Tam Đường”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| hình =
| ghi chú hình =
| vĩ độ = 22.368584
| kinh độ = 103.573845
| diện tích = 43,29 km²
| dân số = 2.638 người