Khác biệt giữa các bản “Trung Chải, Nậm Nhùn”

không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 60650002 của ChanComThemPho (thảo luận) Thông tin trong nguồn dẫn.)
Thẻ: Lùi sửa
==Địa lý==
Địa giới hành chính xã Trung Chải:
*Phía đông giáp các xã [[Pa Tần, Sìn Hồ|Pa Tần]], [[Hồng Thu]], [[Tả Phìn, Sìn Hồ|Tả Phìn]] huyện [[Sìn Hồ]]
*Phía tây và phía nam giáp xã [[Nậm Ban, Nậm Nhùn|Nậm Ban]]
*Phía bắc giáp xã [[Pa Tần, Sìn Hồ|Pa Tần]] huyện [[Sìn Hồ]] [[trấn Kim Thủy Hà]] huyện [[Kim Bình, Hồng Hà|Kim Bình]] châu [[Hồng Hà (châu tự trị)|Hồng Hà]] tỉnh [[Vân Nam]], [[Trung Quốc]].
 
Xã Trung Chải có diện tích 79,82 km², dân số năm 2012 là 1.279 người, mật độ dân số đạt 16 người/km².