Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã thêm tiêu bản {{Khóa}} vào bài)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
 
* Nếu không, bạn nên gửi thư điện tử đến bảo quản viên đã khóa tài khoản của bạn (hoặc một quản lý khác), trình bày một cách lịch sự và đề nghị mở khóa.
* Nếu đúng là bạn đã vi phạm, bạn nên đợi 24 giờ hoặc gửi thư điện tử đến bảo quản viên đã khóa bạn (hoặc một bảo quản viên khác), nhận sai và đề nghị mở khóa (tất nhiên, bảo quản viên có thể không làm theo đề nghị của bạn).
 
Các bảo quản viên có thể xem chất lượng các sửa đổi có liên quan, có thể không.