Khác biệt giữa các bản “Vân Canh”

Muốn sao y, công chứng thì đi buổi sáng, buổi chiều cả huyện vân canh không làm việc ( em đã bị ) các bộ đi hợp, cán bộ đau nghỉ hết rồi. Ở huyện khác tới sao y không được nha( canh hiển)
(Muốn sao y, công chứng thì đi buổi sáng, buổi chiều cả huyện vân canh không làm việc ( em đã bị ) các bộ đi hợp, cán bộ đau nghỉ hết rồi. Ở huyện khác tới sao y không được nha( canh hiển))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngày 19-4-2002, thành lập thị trấn Vân Canh - thị trấn huyện lỵ huyện Vân Canh trên cơ sở 1.396,61 ha diện tích tự nhiên và 2.861 nhân khẩu của xã Canh Thuận; 599,26 ha diện tích tự nhiên và 2.334 nhân khẩu của xã Canh Hiệp.
 
==Tham khảo==Muốn sao y, công chứng thì đi buổi sáng, buổi chiều cả huyện vân canh không làm việc ( em đã bị ) các bộ đi hợp, cán bộ đau nghỉ hết rồi. Ở huyện khác tới sao y không được nha( canh hiển)
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai Bình Định}}