Khác biệt giữa các bản “Danh sách trường trung học phổ thông tại Thanh Hóa”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Thêm mục mới thể hiện các thay đổi giúp bài hoàn thiện hơn)
n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|| 58. THPT Tĩnh Gia 3 || Tĩnh Gia || 037.3862.545
|-
|| 59. THPT Tĩnh Gia 5 (đã giải thể) <ref>[http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4FD11E916F7EB121472577350016664E/$file/1839.doc Chuyển đổi từ THPT Bán công số 1 Tĩnh Gia sang loại hình trường công lập vào năm 2010]</ref><ref>{{Chú thích web|url=http://antt.vn/dong-loat-giai-the-5-truong-thpt-dau-nam-hoc-moi-tai-thanh-hoa-251770.htm|title=Đồng loạt giải thể một số trường THPT ở Thanh Hóa năm 2018|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref> (đã giải thể, sáp nhập với trường khác)|| Tĩnh Gia || 037.3611.546
|-
|| 60. THPT Tĩnh Gia 4 <ref>[http://qppl.thanhhoa.gov.vn/vbpq_thanhhoa.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/7D0DAF9847D22DDB472577350015FE9B/$file/1827.doc Chuyển đổi từ THPT Bán công số 2 Tĩnh Gia sang loại hình trường công lập vào năm 2010]</ref> || Tĩnh Gia || 037.3218.100
10

lần sửa đổi