Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Truyện Kiều”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| thời gian = Trước [[1814]] hoặc từ [[1814]] đến [[1820]]
| triều đại = Cuối [[nhà Hậu Lê]] – đầu [[nhà Tây Sơn]] hoặc triều [[Gia Long]]
| quốc gia = {{VIE}}Việt Nam
| ngôn ngữ = [[Tiếng Việt]]<br>([[Chữ Nôm]])
| thể loại = [[Thơ|Truyện thơ]]
 
== Xem thêm ==
*Truyện thơ [[Sơ kính tân trang]] của [[Phạm Thái]].
 
== Liên kết ngoài ==
<!--Không nên tùy tiện thêm liên kết vào phần này, 1 tác giả, 1 nguồn chỉ nên dùng 1 liên kết duy nhất, liên kết phải truy cập được-->{{Wikisource|Truyện Kiều|Truyện Kiều}}{{wikisource author|wslink=Tác gia:Nguyễn Du|title=Nguyễn DU}}{{Thể loại Commons|The Tale of Kieu}}
{{Thể loại Commons|The Tale of Kieu}}
{{Chủ đề|Văn học}}
{{Chủ đề|Văn họ|Việt Nam}}
* {{Wikisource-inline|Truyện Kiều}}
* {{Wikisource-inline|Truyện Kiều (bản chữ Nôm)|Truyện Kiều bản chữ Nôm}}
* [http://www.bbc.com/vietnamese/culturesport/story/2006/03/060315_truyenkieu_bandich.shtml Bản dịch mới của truyện Kiều], Vladislav Zhukov, BBC
* [http://sach.nlv.gov.vn/sach/cgi-bin/sach?a=d&d=tfbUZl1953 Truyện Kiều chú giải, 1953] [[Lê Văn Hòe]] [[Thư viện Quốc gia Việt Nam]]
 
{{Truyện Kiều}}
{{Nguyễn Du}}
 
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
[[Thể loại:Truyện Kiều| ]]
[[Thể loại:Tư liệu văn học Việt Nam]]
[[Thể loại:Truyện thơ Việt Nam]]
[[Thể loại:Văn học Việt Nam]]
[[Thể loại:Trường ca]]
[[Thể loại:Tác phẩm văn học Việt Nam]]
[[Thể loại:Tác phẩm văn học]]