Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khuếch đại (định hướng)”

 
Một mạch khuếch đại vi sai là một mạch khuếch đại tích hợp mạch rắn, có những mạch hồi tiếp bên ngoài để điều khiển hàm truyền hoặc [[độ lợi]] của nó. Nó cũng gần tương tự với mạch khuếch đại thuật toán, chỉ khác chỗ có đầu ra vi sai.
...
 
=== Mạch khuếch đại thị tần ===
Người dùng vô danh