Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

không có tóm lược sửa đổi
 
'''Quan Hưng''' ([[chữ Hán]]: 關興,[[?]]-[[?]]), [[Tên chữ (người)|tên tự]] là '''An Quốc''' (安國), là quan nước [[Thục Hán]] thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc|lịch sử Trung Hoa]].
[[File:Guan Xing Qing illustration.jpg|thumb|Tranh vẽ nhân vật Quan Hưng trong [[Tam quốc diễn nghĩa]] thời [[nhà Thanh]]. Trên thực tế Hưng là quan văn, chưa từng đi chiến đấu.]]
== Trong sử sách ==
Quan Hưng là con thứ hai của [[Quan Vũ]] và là em trai của [[Quan Bình]]. Khi cha và anh ở lại trấn giữ Kinh châu, Quan Hưng vào Ích châu với [[Lưu Bị]] từ nhỏ và lớn lên tại Ích châu. Quan Hưng làm một quan văn chứ không phải quan võ như La Quán Trung miêu tả trong tiểu tuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Ông mất sớm, không rõ bao nhiêu tuổi<ref name="ldp394">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 394</ref>.