Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

Quan Di là người thừa kế còn lại của họ Quan sau khi Quan Thống mất, được lập tước Hán Thọ đình hầu của Quan Vũ. Khi [[Thục Hán]] mất, tướng Ngụy là [[Chung Hội]] vào Thành Đô (264), một thuộc tướng của Chung Hội là Bàng Hội vốn là con trai [[Bàng Đức]], do thù Quan Vũ giết cha nên đã bắt cả nhà họ Quan giết hết, trong đó có Quan Di<ref name="ldp394"/>.
 
==Trong văn chương hư cấu==
==Trong [[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]]==
TheoTrong ''[[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]]'', một [[tiểu thuyết]] được [[La Quán Trung]] viết vào [[thế kỷ 14]], nhân vật Quan Hưng được mô tả là một vị tướng giỏi.
 
Trong hồi 81, nhân vật Quan Hưng thi thố với nhân vật [[Trương Bào]], con trai của [[Trương Phi]] để tranh nhau vị trí tiên phong trong đội quân tấn công [[Đông Ngô]] để trả thù cho cha của họ là Quan Vũ và Trương Phi. Lưu Bị đã bắt họ thề kết nghĩa anh em như Quan Vũ và Trương Phi (Trương Bào lớn hơn Quan Hưng 1 tuổi).
Theo ''[[Tam quốc diễn nghĩa|Tam Quốc diễn nghĩa]]'', một [[tiểu thuyết]] được [[La Quán Trung]] viết vào [[thế kỷ 14]], nhân vật Quan Hưng được mô tả là một vị tướng giỏi.
 
Trong hồi 8183, nhân vật Quan Hưng thiđã thốgiết vớiđược nhân vật [[TrươngPhan BàoChương]], con trailấy củađầu [[Trươngtế Phi]]cha đểmình. tranhPhan nhauChương vịvốn trí tiên phongchỉ tronghuy đội quân tấn công [[Đông Ngô]] để trả thù cho cha của họ là Quan Vũ và Trương Phi. Lưu Bị đã bắt họ thề kết nghĩa anh em nhưsống Quan Vũ, dẫn Trươngđến Phiviệc (Trươnggiết Bào lớn hơnhại Quan Hưng 1 tuổi).
 
Trong hồi 91, nhân vật Quan Hưng được cử là ''Trướng Tiền Tả Hộ Vệ Sứ'' (帳前左護衛使) và phong tước hiệu ''Long Tương Tướng Quân'' (龍驤將軍). Quan Hưng đã theo thừa tướng Gia Cát Lượng trong các đợt [[Bắc Phạt]] đánh lại [[Tào Ngụy]]. Nhân vật Quan Hưng chết tại hồi 102 trong Tam Quốc diễn nghĩa.
Trong hồi 83, Quan Hưng đã giết được [[Phan Chương]] và lấy đầu tế cha mình. Phan Chương vốn là chỉ huy đội quân Đông Ngô đã bắt sống Quan Vũ, dẫn đến việc giết hại Quan Vũ.
 
Trong hồi 91, Quan Hưng được cử là ''Trướng Tiền Tả Hộ Vệ Sứ'' (帳前左護衛使) và phong tước hiệu ''Long Tương Tướng Quân'' (龍驤將軍). Quan Hưng đã theo thừa tướng Gia Cát Lượng trong các đợt [[Bắc Phạt]] đánh lại [[Tào Ngụy]]. Quan Hưng chết tại hồi 102 trong Tam Quốc diễn nghĩa.
 
==Xem thêm==