Khác biệt giữa các bản “Quảng Ninh (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
'''Quảng Ninh''' có thể là:
 
=== Việt Nam= ==
* Tỉnh [[Quảng Ninh]], Đông Bắc Bộ.
* Huyện [[Quảng Ninh, Quảng Bình|Quảng Ninh]], tỉnh [[Quảng Bình]]
* Xã [[Quảng Ninh, Quảng Xương|Quảng Ninh]], thuộc huyện [[Quảng Xương]], tỉnh [[Thanh Hóa]]
 
=== Trung Quốc= ==
* Huyện [[Quảng Ninh, Quảng Đông|Quảng Ninh]], thành phố [[Triệu Khánh]], tỉnh [[Quảng Đông]]
* Nhai đạo [[Quảng Ninh, Thạch Cảnh Sơn|Quảng Ninh]], thuộc quận [[Thạch Cảnh Sơn]], [[Bắc Kinh]]
* Nhai đạo [[Quảng Ninh, Bắc Trấn|Quảng Ninh]], thuộc thị xã [[Bắc Trấn]], thành phố [[Cẩm Châu]], tỉnh [[Liêu Ninh]]
 
== Xem thêm ==
* [[Nguyễn Phúc Miên Mật]], tước phong Quảng Ninh Quận vương, hoàng tử con vua [[Minh Mạng]] [[nhà Nguyễn]].
 
{{trang định hướng địa danh}}
Người dùng vô danh