Khác biệt giữa các bản “Diên Hi công lược”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Diên Hi công lược” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:25, ngày 27 tháng 4 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
(Đã lùi lại sửa đổi 60760742 của 2402:800:63AF:875D:B400:5D4C:5118:DE86 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
n (Đã thay đổi mức khóa của “Diên Hi công lược” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 09:25, ngày 27 tháng 4 năm 2020 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
223.257

lần sửa đổi